Veřejný sektor

Pro města, obce, právnické i fyzické osoby provádíme inventarizace a dendrologické průzkumy, včetně návrhů opatření. Spolupracujeme se soudním znalcem v oboru dendrologie a zajišťujeme odborné posouzení dřevin (včetně zpracování soudně znaleckého posudku). V moderním počítačovém programu vyhotovíme návrhy nových výsadeb či návrhy rekonstrukcí stávajících vegetačních ploch a připravíme kvalitní projektovou dokumentaci.

V oblasti zahradnických služeb nabízíme kompletní služby od návrhu projektu zakázky, realizaci a v neposlední řadě i její údržbu. Zajišťujeme rizikové kácení stromů. Provádíme i jednoduché zemní práce. 

Naše firma realizuje odborné zahradnické služby - zakládání trávníků, výsadby zeleně (letniček, trvalek, keřů, stromů), zavlažování, údržba zeleně, úprava keřů a stromů, rizikové kácení, atd. a samozřejmě i celoroční údržby těchto zelených ploch.