Projekty

Základem pro dobře vypadající zahradu, která vydrží po dlouhá leta, je zmapovaní situace a přizpůsobení výsadby místním podmínkám. Známe potřeby rostlin, proto je umístíme vždy na to nejlepší místo. Využíváme proto naše dlouholeté zkušenosti. Velký vliv na budoucí vzhled zahrady a růstu rostlin má především:

  • vlhkost a přítomnost podzemní vody
  • umístění vzhledem ke světovým stranám
  • zastínění okolními objekty nebo porostem
  • typ zeminy

Po zmapování situace s Vámi projednáme vzhled budoucí zahrady. Samozřejmostí je možnost přenechání kompletního návrhu na nás. K vytvoření projektu používáme grafické programy, takže případné úpravy jsou velmi jednoduché. Nejdříve do programu zaneseme terén, všechny objekty a poté následuje návrh rozmístění rostlin.

Díky tomuto programu můžeme zvolit pohled na zahradu, místo, úhel a v neposlední řadě také podobu zahrady v různých ročních období a také její vzhled za několik let.